Integritetspolicy
Varumärken

Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

1             ALLMÄNT

1.1           Inledning

1.1.1        Datasekretess är viktigt för Noberu och vi vill vara öppna och transparenta med vår hantering av dina personuppgifter. Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska behandlas och skyddas. 

För att underlätta din läsning av denna policy har vi delat upp informationen i olika avsnitt så att du enkelt ska kunna klicka dig fram till det eller de avsnitt som är relevanta för just dig. 

I det första avsnittet ges bland annat allmän information om vem som är ansvarig för dina personuppgifter, var dina uppgifter lagras och allmänt hur vi delar dina personuppgifter. I det andra avsnittet förklarar vi vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen. I övriga avsnitt berättar vi närmare om vår personuppgiftsbehandling inom de olika processer som förekommer hos oss. 

1.2           Personuppgiftsansvarig

1.2.1        Det svenska företaget Noberu Distribution AB (”Noberu”) är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Noberu Distribution AB
Stora Torget 1, 503 30 Borås
Sverige

Företagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer:  559024-9263
Momsregisteringsnummer: SE559024926301

1.3           Var dina uppgifter lagras 

1.3.1        De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA), men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EEA. All sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

1.4           Vem som har tillgång till dina uppgifter 

1.4.1        Dina uppgifter kan delas inom den bolagskoncern Noberu ingår i. Vilka bolag som ingår i koncernen framgår av Uddetorp Invest ABs, org.nr. 556062-2176, årsredovisning.

1.4.2        Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför vår koncern. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. Du hittar de olika kategorierna av tredje parter under varje enskild process nedan. Uppgifterna kan även komma att överföras till tredje part i samband med företagsöverlåtelse i sin helhet eller i vissa delar. 

1.5           På vilken rättslig grund behandlas personuppgifterna?

1.5.1        Varje gång vi behandlar personuppgifter som vi samlar in från dig informerar vi dig om huruvida tillhandahållandet av personuppgifter är lagstadgat eller obligatoriskt för att ingå ett avtal och huruvida det är obligatoriskt att tillhandahålla personuppgifterna och eventuella konsekvenser om du väljer att göra det.

1.6           Hur vi samlar in uppgifter

1.6.1        Utöver personuppgifter du lämnar till oss på Noberu hämtar vi, i vissa fall, även ditt personnummer och dina adressuppgifter via adressuppdatering i SPAR. 

2 DINA RÄTTIGHETER

2.1           Rätt till tillgång 

2.1.1        Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Vi skickar informationen via e-post under förutsättning att du på ett godtagbart sätt kan bekräfta din identitet. 

2.2           Rätt till dataportabilitet 

2.2.1        Varje gång Noberu behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt efter ditt medgivande eller enligt ett avtal har du rätt att få en kopia på dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format överförd till dig eller en annan part. Det innefattar endast de personuppgifter du själv har lämnat till oss.

2.3           Rätt till rättelse 

2.3.1        Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga samt att komplettera ofullständiga personuppgifter.Om du har ett Noberu-konto kan du redigera dina personuppgifter på din kontosida.

2.4           Rätt till radering

2.4.1        Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av Noberu med undantag för följande situationer:

-       Du har ett pågående ärende med kundtjänst;

-       Du har en pågående order som ännu inte skickats eller delvis har skickats;

-       Du har en obetald skuld hos Noberu, oberoende av betalningsmetod;

-       Du misstänks för eller har missbrukat våra tjänster under de senaste fyra åren;

-       Din skuld har sålts vidare till tredje part under de senaste tre åren; samt

-       Om du gjort inköp sparar vi dina uppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte. 

2.5          Din rätt att neka behandling av personuppgifter på grund av ett legitimt intresse

2.5.1        Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på Noberus legitima intresse. Noberu kommer i sådant fall inte fortsätta behandla personuppgifterna såvida vi inte kan visa på ett legitimt skäl som går före dina intressen och rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk. 

2.6          Din rätt att neka direktmarknadsföring 

2.6.1        Du har rätt att neka till direktmarknadsföring.

2.6.2        Du kan välja bort direktmarknadsföring genom att följa instruktionerna i varje marknadsföringsutskick eller genom att ändra inställningarna för ditt Noberu-konto.

2.7          Rätt till begränsning

2.7.1        Du har rätt att kräva att Noberu begränsar hanteringen av dina personuppgifter under följande omständigheter:

-       Om du motsätter dig behandling av dina personuppgifter med utgångspunkt i Noberus legitima intresse, ska Noberu begränsa all hantering av uppgifterna under pågående utredning av legitimt intresse;

-       Om du har uppgivit att dina personuppgifter är felaktiga ska Noberu begränsa all hantering av dessa uppgifter under pågående utredning av huruvida personuppgifterna är korrekta eller inte;

-       Om behandlingen av personuppgifterna strider mot lag kan du motsätta dig att personuppgifterna raderas och istället begära begränsning av användningen av dina personuppgifter; samt

-       Om Noberu inte längre behöver personuppgifterna men det krävs för att du ska kunna försvara dig mot rättsliga anspråk.

2.8          Hur du utövar dina rättigheter

2.8.1        Du utövar dina rättigheter genom att skicka e-postmeddelande till GDPR@noberu.se.

2.9          Rätt att framföra klagan till tillsynsmyndighet

2.9.1        Om du anser att Noberu behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet. Datainspektionen är tillsynsmyndighet i Sverige. 

2.10        Uppdateringar av vår integritetspolicy

2.10.1      Vi kan behöva uppdatera vår integritetspolicy. Den senaste versionen av policyn finns alltid tillgängligt på vår webbplats. 

3 ONLINEKÖP

3.1           Varför använder vi dina personuppgifter? 

3.1.1        Vi använder dina personuppgifter för att hantera ditt köp online på vår webbplats genom att behandla dina beställningar och returer via våra onlinetjänster samt skicka meddelanden till dig om leveransstatus eller om det blir problem med leveransen av dina produkter.

3.1.2        När du handlar på vår webbplats erbjuds du att antingen betala direkt till Noberu eller via Klarna. I de fall du betalar direkt till oss behandlar vi dina personuppgifter i syfte att hantera din betalning. Om du väljer att betala via Klarna lämnar du istället dina uppgifter direkt till Klarna. Klarna är ansvarig för behandlingen av dessa personuppgifter och informerar dig om dess personuppgiftsbehandling i anslutning till att du genomför ditt köp. 

3.1.3        Vi gör en analys av vilka betalningsalternativ som finns tillgängliga för dig liksom din betalningshistorik och kreditkontroller. 

3.1.4        Vi använder dina uppgifter för att hantera klagomål och garantiärenden gällande produkter.

3.1.5        Dina personuppgifter används för att identifiera dig och för att bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp online samt för att bekräfta din adress med externa partner.

3.1.6        Vi använder dina personuppgifter för att skicka meddelanden till dig om att produkter åter finns på lager till den e-postadress du har registrerat hos oss för ditt Noberu-konto.

3.2           Vilka personuppgifter hanterar vi? 

3.2.1        Vi hanterar följande kategorier av personuppgifter: 

-       Kontaktuppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress och telefonnummer;

-       Betalningsuppgifter och betalningshistorik; samt

-       Orderinformation.

3.2.2        Om du har ett Noberu-konto behandlar vi också personuppgifter i anslutning till kontot som exempelvis konto- eller medlems-ID och shoppinghistorik. 

3.3           Vem har tillgång till dina personuppgifter?

3.3.1        Vi delar endast dina personuppgifter med tredje part i syfte att tillhandahålla de tjänster som beskrivs ovan, d.v.s. för att företag ska kunna verifiera din adress, för att kommunikationsföretag ska kunna skicka dig en orderbekräftelse och till lagrings- och distributionsföretag i samband med leveransen av din order, betalningsleverantörer för hantering av din betalning, kreditupplysningsföretag för identitets- och kreditkontroller samt inkassobyråer.

Observera att många av dessa företag har en självständig rätt eller skyldighet att behandla dina personuppgifter.

3.4           På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter? 

3.4.1        Behandling av dina personuppgifter är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig. 

3.5           Hur länge sparar vi dina uppgifter? 

3.5.1        Vi sparar dina personuppgifter så länge du är aktiv kund.  

4 DIREKTMARKNADSFÖRING

4.1           Varför använder vi dina personuppgifter?

4.1.1        Vi använder dina personuppgifter för att skicka dig marknadsföringserbjudanden, informationsenkäter och inbjudningar via e-post, sms, telefonsamtal och brev.

4.1.2        I syfte att göra din upplevelse av Noberu så bra som möjligt ger vi dig relevant information, rekommenderar produkter, skickar påminnelser om varor som är kvar i din varukorg och skickar personliga erbjudanden. Alla dessa tjänster baseras på dina tidigare köp, vad du har klickat på, och information som du har delat med dig av till oss.

4.2           Vilka personuppgifter hanterar vi? 

4.2.1        Vi hanterar följande kategorier av personuppgifter: 

-       Kontaktuppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress och telefonnummer;

-       Kön; samt

-       Vilka varor du har klickat på.

4.2.2        Om du har ett Noberu-konto behandlar vi också personuppgifter i anslutning till kontot som exempelvis namn, adress, ålder, shoppinghistorik och hur du navigerade och klickade på webbplatsen.

4.3           Vem har tillgång till dina personuppgifter?

4.3.1        Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla de tjänster som anges ovan. Exempel på sådana parter är mediebyråer och teknikleverantörer för distribution av fysisk och digital direktmarknadsföring. 

4.3.2        Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part.

4.4           På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter? 

4.4.1        Behandlingen av dina personuppgifter bygger på vårt legitima intresse. 

4.5           Din rätt att dra tillbaka medgivandet och invända mot behandling

4.5.1        Du har rätt att när som helst neka till direktmarknadsföring som bygger på vårt legitima intresse. Om du gör det kan inte Noberu skicka några fler erbjudanden i form av direktmarknadsföring eller information till dig som bygger på vårt legitima intresse.

4.5.2        Du kan välja att ta bort direktmarknadsföring genom att följa instruktionerna i varje marknadsföringsutskick eller ändra inställningarna för ditt Noberu-konto.

4.5.3        Viss direktmarknadsföring har sin grund i att du valt att acceptera kakor. För att ta bort direktmarknadsföring som grundar sig på kakor följer du instruktionerna i den webbläsare du använder. Mer information om kakor finns under avsnittet ”kakor” i denna integritetspolicy. 

4.6           Hur länge sparar vi dina uppgifter? 

4.6.1        Vi sparar dina uppgifter i direktmarknadsföringssyfte fram till dess att du invänder mot direktmarknadsföring grundad på vårt legitima intresse. När det gäller e-postmarknadsföring betraktar vi dig som en inaktiv kund om du inte har öppnat något e-postmeddelande under det senaste året. Efter det raderas dina personuppgifter.

5 NOBERU-KONTO

5.1           Varför behandlar vi dina personuppgifter? 

5.1.1        Vi använder dina personuppgifter för att upprätta och hantera ditt personliga konto i syfte att ge dig en personlig och relevant upplevelse på Noberu.

5.1.2        Vi ger dig din orderhistorik, detaljer om dina beställningar och gör det möjligt för dig att hantera dina kontoinställningar. Vi ger dig också enkla sätt att upprätthålla korrekt och uppdaterad information, som exempelvis kontaktuppgifter och betalningsuppgifter. Vidare gör vi det även möjligt för dig att spara varor i din varukorg samt betygsätta och recensera produkter som du har köpt från oss.

5.1.3        För att vi ska kunna ge dig relevanta produktrekommendationer behandlar Noberu dina sidbesök, ditt surfande på vår webbplats, din shoppinghistorik, produktrecensioner samt uppgifter som du har tillhandahållit oss via ditt konto.

5.2           Vilka personuppgifter hanterar vi?

5.2.1        Vi behandlar alltid din e-postadress och det lösenord du anger till oss när du öppnar Noberu-kontot.

5.2.2        Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter om du väljer att delge dem till oss:

-       Kontaktuppgifter som exempelvis namn, e-postadress och telefonnummer;

-       Födelsedatum;

-       Kön;

-       Land;

-       Kontoinställningar; samt

-       Krypterad kreditkortsinformation.

5.2.3        Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter om du gör ett köp:

-       Orderhistorik;

-       Leveransinformation; samt

-       Betalningshistorik.

5.2.4        Vi behandlar också personuppgifter i form av klickhistorik samt besöks- och surfhistorik i anslutning till dina kakor. 

5.3           Vem har tillgång till dina personuppgifter?

5.3.1        Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla de tjänster som anges ovan och i syfte att förbättra webbplatsen, såsom webbplatsföretag och analysverktyg för betygsättning av produkter.

5.4           På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter? 

5.4.1        Behandlingen av dina personuppgifter för ditt Noberu-konto är baserat på ditt medgivande när du skapar ditt konto.

5.4.2        Behandlingen av dina personuppgifter i syfte att ge dig relevant information är baserat på vårt legitima intresse.

5.4.3        Din rätt att dra tillbaka medgivandet:
Du har rätt att när som helst dra tillbaka medgivandet till behandling av personuppgifter. Om du gör det upphör kontot att existera och Noberu kan inte längre tillhandahålla dig de tjänster som anges ovan. 

5.5           Hur länge sparar vi dina uppgifter? 

5.5.1        Vi behåller dina uppgifter så länge du har ett aktivt Noberu-konto. 

5.5.2        Du har rätt att när som helst avsluta ditt konto. Om du väljer att göra det upphör ditt konto att existera och du betraktas som inaktiv. Vi behåller dina personuppgifter om det finns lagstadgade krav på det och om en det pågår en öppen tvist.

5.5.3        Efter att ditt konto har avslutats raderas dina uppgifter.

6 KUNDSERVICE

6.1           Varför behandlar vi dina personuppgifter? 

6.1.1        Vi använder dina personuppgifter för att hantera förfrågningar från dig, hantera klagomål och garantiärenden rörande produkter samt teknisk support via e-post, telefon och sociala medier.

6.1.2        Vi kan också kontakta dig om det är något problem med din order.

6.2           Vilka personuppgifter hanterar vi?

6.2.1        Vi kommer behandla alla personuppgifter du förser överlämnar till oss i samband med din kontakt med kundtjänst. Sådana uppgifter kan exempelvis vara: 

-       Kontaktuppgifter som exempelvis namn, e-postadress och telefonnummer;

-       Födelsedatum;

-       Betalningsuppgifter och betalningshistorik;

-       Orderinformation;

-       Medlemsnummer; samt

-       All korrespondens i ärendet.

6.3           Vem har tillgång till dina personuppgifter?

6.3.1        Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla de tjänster som anges ovan. 

6.4           På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter? 

6.4.1        Behandlingen av dina personuppgifter är baserad på Noberus legitima intresse.

6.5           Hur länge sparar vi dina uppgifter? 

6.5.1        Vi behåller dina uppgifter i 90 dagar när det gäller telefon och e-postmeddelanden och i tolv månader när det gäller ärendehantering.

7 TÄVLING- OCH EVENT

7.1           Varför behandlar vi dina personuppgifter? 

7.1.1        Vi behandlar dina uppgifter när du deltar i våra tävlingar. Personuppgifterna används för att Noberu ska kunna kontakta tävlingsdeltagarna om tävlingen, för att identifiera tävlingsdeltagarna, för att verifiera tävlingsdeltagarnas ålder, för att kontakta vinnarna samt för att skicka ut och följa upp utskick av priser.

7.1.2        Personuppgifter används även för att kommunicera med deltagare innan, under och efter ett event (såsom bekräftelser på anmälningar, påminnelser och utvärderingar).

7.2           Vilka personuppgifter hanterar vi?

7.2.1        Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter: 

-       Kontaktuppgifter som exempelvis namn, e-postadress och telefonnummer;

-       Uppgifter som skickas in till tävling;

-       Ålder;

-       Foto; samt

-       Allergier.

7.3           Vem har tillgång till dina personuppgifter? 

7.3.1        Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla de tjänster som anges ovan samt till transportföretag för leverans av priser. 

7.4           På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter? 

7.4.1        Behandlingen grundar sig i ditt medgivande när du väljer att delta i en tävling eller ett event eller uttryckligen accepterar att vi fotograferar dig och publicerar bilden. 

7.5           Hur länge sparar vi dina uppgifter? 

7.5.1        Vi sparar dina personuppgifter i 60 dagar efter att tävlingen eller eventet har avslutats. Information om allergier raderas dock direkt efter aktuellt event är genomfört. 

8 UTVECKLING OCH FÖRBÄTTRING

8.1           Varför behandlar vi dina personuppgifter? 

8.1.1        Vi använder uppgifterna för att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för alla våra kunder. I det syftet analyserar vi inte dina uppgifter på individuell nivå, utan all behandling sker av pseudonymiserad data.

Vi gör analyser som syftar till att göra våra tjänster mer användarvänliga, som exempelvis att anpassa användargränssnittet för att underlätta informationsflödet eller för att belysa funktioner som ofta används av våra kunder i våra digitala kanaler och för att förbättra IT-systemen i syfte att öka säkerheten för våra besökare och kunder i allmänhet.

8.1.2        Analyserna används också för att utveckla och ständigt förbättra det logistiska flödet av varor genom att beräkna köp, lager och leveranser liksom vår resurskapacitet ur ett hållbarhetsperspektiv genom att strömlinjeforma inköp och schemaläggning av leveranser.

8.1.3        Vidare använder vi uppgifterna för att förbättra vårt produktsortiment. 

8.2          Vilka personuppgifter hanterar vi?

8.2.1        Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter om du valt att ge dem till oss:

-       Kundnummer;

-       Födelsedatum;

-       Kön;

-       Land; samt 

-       Kontoinställningar.

8.2.2        Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter om du gjort ett köp:

-       Orderhistorik;

-       Leveransinformation; samt 

-       Betalningshistorik.

8.2.3        Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter från cookies:

-       Klickhistorik; samt

-       Besöks- och surfhistorik. 

8.3           Vem har tillgång till dina personuppgifter?

8.3.1        Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska kunna tillhandahålla de tjänster som anges ovan. Vi använder webbanalysföretag för att analysera våra kunders beteende online på en allmän nivå.

8.4           På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter? 

8.4.1        Behandlingen av dina personuppgifter i syfte att utveckla och förbättra våra tjänster och produkter, bygger på vårt legitima intresse.

8.5           Hur länge sparar vi dina uppgifter? 

8.5.1        Vi behåller dina uppgifter så länge som du har ett aktivt Noberu-konto.

9 FULLGÖRANDE AV SKYLDIGHETER ENLIGT LAG

9.1           Varför behandlar vi dina personuppgifter? 

9.1.1        Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla kraven i lagar, domstolsutslag och myndighetsbeslut. Det innefattar att använda dina personuppgifter för att samla in och kontrollera bokföringsuppgifter för att följa bokföringsreglerna.

9.2           Vilka personuppgifter hanterar vi?

9.2.1        Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter: 

-       Kundnummer;

-       Ordernummer; 

-       Namn;

-       Adress;

-       Överföringskonto; samt

-       Överföringsdatum.

9.3           Vem har tillgång till dina personuppgifter? 

9.3.1        Dina uppgifter kommer att delas inom vår koncern.

9.3.2        Vi delar dina personuppgifter med IT-företag som tillhandahåller lösningar inom bokföringssystem.

9.4           På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter? 

9.4.1        Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att Noberu ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag. 

9.5           Hur länge sparar vi dina uppgifter? 

9.5.1        Vi sparar dina uppgifter i enlighet med tillämpliga bokföringsregler. 

10 FÖREBYGGANDE AV MISSBRUK OCH BROTT

10.1         Varför behandlar vi dina personuppgifter? 

10.1.1      Vi använder dina personuppgifter för att förebygga förlust genom att säkerställa att villkoren och bestämmelserna följs och för att upptäcka och förhindra missbruk av våra tjänster.

10.1.2      Dina personuppgifter används även för att förebygga och undersöka missbruk av våra tjänster online, förlust och bedrägerier, genom att analysera köpbeteendet online.

10.2         Vilka personuppgifter hanterar vi?

10.2.1      Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter: 

-       Kontaktuppgifter, såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress;

-       Noberu-medlems-ID; 

-       Kundnummer;

-       Orderhistorik;

-       Leveransinformation;samt 

-       Betalningshistorik.

10.3         Vem har tillgång till dina personuppgifter? 

10.3.1      Dina personuppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast i de syften som anges ovan. 

Incidenter och bedrägerier kan komma att delas med försäkringsbolag och rättsliga myndigheter för att genomföra undersökningar. 

Observera att dessa mottagare har en självständig rätt eller skyldighet att behandla dina personuppgifter.

10.4         På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter? 

10.4.1      Behandlingen av dina personuppgifter i syfte att förebygga missbruk av våra tjänster bygger på vårt legitima intresse.

10.5         Hur länge sparar vi dina uppgifter? 

10.5.1      Vi sparar dina uppgifter så länge som vi behöver för att förebygga och/eller rapportera bedrägerier och andra brott.

11 KAKOR

11.1         Varför behandlar vi dina personuppgifter? 

11.1.1      Vi använder permanenta kakor för att spara ditt val av startsida och för att spara dina uppgifter om du väljer "Kom ihåg mig" när du loggar in.

11.1.2      Vi använder kakor för att spara dina favoritprodukter.

11.1.3      Vi använder sessionskakor exempelvis när du använder produktfiltreringsfunktionen, för att kontrollera om du är inloggad eller om du har lagt en vara i din varukorg.

11.1.4      Vi använder kakor både från första och tredje part i syfte att samla in statistik och användardata i aggregerad och individuell form i analyser för att optimera webbplatsen och visa dig relevant marknadsföringsmaterial. 

11.1.5      Vissa tredjepartskakor införs av tjänster som visas på våra webbsidor och som inte ligger under vår kontroll. De läggs in av företag som tillhandahåller sociala medier, som Twitter, Facebook och Instagram och ger användare möjlighet att dela innehåll på webbplatsen, på det sätt som visas av deras respektive ikoner.

11.1.6      Vi använder också tredjepartskakor som utför spårning över flera domäner för att vi ska kunna tillhandahålla marknadsföring på andra webbplatser/i andra kanaler till dig.

11.2         Vilka personuppgifter hanterar vi?

11.2.1      Vi kopplar endast ditt cookie-ID till de personuppgifter som du anger och som samlas in i anslutning till ditt konto.

11.3         Vem har tillgång till dina personuppgifter? 

11.3.1      Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla ovan angivna tjänster till dig, analysverktyg i syfte att samla in statistik för att optimera vår webbplats och presentera relevant material för dig.

11.4         På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter? 

11.4.1      Vi kopplar endast dina cookies till dina personuppgifter om du är inloggad som Noberu-medlem på din kontosida.

11.4.2      Om du är inloggad på ditt konto baseras den rättsliga grunden på ditt legitima intresse.

11.5         Hur länge sparar vi dina uppgifter? 

11.5.1      Noberu sparar inte dina personuppgifter. Du kan enkelt radera kakor från din dator eller mobila enhet via webbläsaren. 

Du kan välja att avaktivera kakor eller få en avisering varje gång en ny kaka skickas till din dator eller mobila enhet. Observera att du, om du väljer att avaktivera kakor, inte kommer att kunna utnyttja alla funktioner på vår webbplats. 

12 AFFÄRSRELATIONER

12.1         Varför behandlar vi dina personuppgifter? 

12.1.1      Vi använder dina personuppgifter för att utvärdera potentiella affärspartners och hantera befintliga affärsrelationer, samt för kommunikation, inköp, undertecknande och avtal.

12.1.2      Vi behandlar dina personuppgifter för att uppnå syftet med avtalet.

12.1.3      Vi behandlar dina personuppgifter i händelse av rättsliga frågor eller tvister.

12.2         Vilka personuppgifter hanterar vi?

12.2.1      Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter: 

-       Kontaktuppgifter, såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress;

-       Personnummer i de fall personnummer ingår i ditt organisationsnummer; 

-       Födelsedatum;

-       Användarnamn;

-       Kön;

-       Bankkonto;

-       Nationalitet;

-       Arbetsrelaterad information såsom företag, land och tjänst; samt

-       Foto och bilder.

12.3         Vem har tillgång till dina personuppgifter? 

12.3.1      Dina personuppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast i de syften som anges ovan. Vi delar dina personuppgifter med externa rådgivare, leverantörer av IT-tjänster och andra externa tjänsteleverantörer.

12.4         På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter? 

12.4.1      Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter för följande ändamål är baserade på Noberus legitima intresse:

-       Hantera affärsrelationer;

-       Ge affärsparterners tillgång till våra system; samt

-       Hantera legala problem och tvister

12.4.2      Behandling av dina personuppgifter för att fullfölja vårt avtal med dig är baserat på den rättsliga grunden fullgörande av avtal. 

12.5         Hur länge sparar vi dina uppgifter? 

12.5.1      Noberu behåller dina personuppgifter för att följa upp och utvärdera affärspartners under avtalstiden och fram till och med att legala anspråk inte längre kan göras gällande mellan parterna. 

12.5.2      Beträffande legala tvister behåller vi dina personuppgifter under tiden tvisten pågår och för tiden efter tvisten avslutats eller så länge informationen bedöms relevant.

13 MEDIA OCH KOMMUNIKATION

13.1         Varför behandlar vi dina personuppgifter? 

13.1.1      Om vi skapar artiklar, intervjuer, videor eller podcasts för våra olika mediakanaler kommer vi behandla dina personuppgifter om du medverkar i detta innehåll. 

13.2         Vilka personuppgifter hanterar vi?

13.2.1      Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter: 

-       Kontaktuppgifter, såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress;

-       Födelsedatum;

-       Användarnamn;

-       Kön;

-       Nationalitet;

-       Arbetsrelaterad information såsom företag, land och tjänst; 

-       Video- och ljudupptagningar;

-       Foto och bilder; samt

13.3         På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter? 

13.3.1      Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter är Noberus legitima intresse.

13.4         Hur länge sparar vi dina uppgifter? 

13.4.1      Vi sparar dina personuppgifter med stöd i vårt legitima intresse eller tills det inte längre finns något legalt krav för oss att behålla uppgifterna.